Görüntülenme (Impression) Nedir?

Bir reklam çalışmasında, bir web sayfasında ya da reklam yayınlanan platformun herhangi bir bölümünde, reklamın kullanıcıya gösterilmesi görüntülenme olarak tanımlanmaktadır. Genel adı imperession olan bu çalışmada, başka bir hedefin gerçekleşmesine gerek yoktur. Reklamın kullanıcı tarafından görüntülenmesi yeterli olurken reklam çalışmasına bağlı olarak da görüntülenmeye bağlı ödeme yapılabilir.

Görüntülenme (Impression) nedir, ne ifade eder?

Görüntülenme, reklamın daha fazla kişiye ulaşmasını, markanın tanınmasını ve reklam içeriğine bağlı olarak da verilmek istenen mesajın kullanıcılara aktarılmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan her zaman için ürün satışı ya da benzer hedeflerin gerçekleşmesine gerek kalmamaktadır.  Görüntülenme sayısal olarak takip edilebilir. Bununla birlikte kullanıcıların reklamı gördükten sonra nasıl bir davranış içerisinde olduğu, bağlantı ile reklam sayfasını ziyaret edip etmediği ve bu sayfada neler yaptığı detaylı olarak takip edilebilmektedir. Bunun için Google Analytics gibi sistemlerin kullanılması yeterli olacaktır. Dönüşümler gibi pek çok farklı detayı da içeren gösterimlerin takip edilmesi ilerleyen dönemlerdeki reklam çalışmaları için kullanıcılara veri sunacaktır. Bu nedenle de es geçilmemesi gereken detaylardan birisi olan görüntülenme, markanın mevcut durumuyla ilgili pek çok veriye de ulaşılma imkanı tanır.

Görüntülenme ne işe yarar?

Görüntülenme reklamın salt olarak görüntülenmesinin yanı sıra farklı reklam modellerinde de önemlidir. Öyle ki dönüşüm hedefinin olduğu bir reklamın kaç kişi tarafından görüntülendiği ve bu görüntülenen kişilerin kaçının hedefe ulaştığı gibi hesaplamalar, reklam için başarı oranının bulunmasını sağlamaktadır. Bu bakımdan reklam çalışmaları için önemli bir metrik sayılan gösterim, pek çok veriye ulaşılması adına bir araç olmaktadır. Görüntülenmesi 10 bin olan bir reklam ile 1000 olan reklam arasında ciddi bir fark oluşacaktır. Bu nedenle hedefi ne olursa olsun bir reklam için görüntülenmenin anlamı farklı ve bir o kadar da önemli olacaktır.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

More articles